• Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka

Stokka

Kielland AS har bidratt med rådgivning i forhold til materialvalg til ny trapp, kjøkken og trapperom, med fokus på å beholde mest mulig av det originale uttrykket i boligen. Boligen er en del av det mest særpregede og best bevarte feltet med kjedehus i Stavanger. Området er del av Stavanger kommunes verneprosjekt "Nye årringer i trehusbyen", hvor karakteristisk og tidstypisk bebyggelse er prioritert for fremtidig vern. 

Vi har levert kjøkken, benk til entré samt belysningsplan og belysning.

Kjøkken: Line fra Boform

Benk: Line fra Boform

Belysning: Kreon

Kjøkkenbord: Tense fra MDF Italia

Arkitekt: Retzius & Bjorland (1967)

Foto: Marius Vervik