• Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka
  • Stokka

Stokka

Kielland AS har bidratt med rådgivning i forhold til materialvalg og kjøkken, med fokus på å beholde mest mulig av det originale uttrykket i boligen. 


Kjøkken: Line fra Boform


Foto: Marius Vervik