• Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger
  • Cyviz Stavanger

Cyviz Stavanger

Cyviz sitt hovedkontor i Stavanger


Kielland har utført interiørplaner, og tegnet spesialmøbler. Cyviz er et lokalt selskap, som selger video-konferanserom som spesialfelt. Innredningen gjenspeiler et moderne og dynamsik selskap, med forankring i nasjonal tilknytning og design.


Cyviz Stavangers innredning ble brukt som modell i utviklingen av Cyviz Houston og Washington DC.