• Vi støtter

Vi støtter

Vi i Kielland har valgt å støtte noen lokale initiativ som vi syns gjør en fantastisk innsats for andre mennesker - både lokalt og internasjonalt.

Både gatemagasinet Asfalt og Varmestuens venner er to lokale tiltak som jobber for å skape en bedre og mer verdig hverdag for folk som har ruserfaring, og som er i en vanskelig livssituasjon. 

New Hope Colombia er en stiftelse som gir barn i slummen i Colombia muligheten til et bedre liv. New Hope Colombia ble etablert i 2009 av tre personer med tilknytning til Rogaland, som alle er adoptivforeldre og har barn fra Colombia.