• Generelt

Generelt

Et hvert produkt man ønsker skal holde i lang tid krever vedlikehold. Derfor blir hvert produkt levert med vedlikeholdsinformasjonen fra fabrikken. Les de produktspesifikke retningslinjer i folderen som fulgte med ditt produkt og følg alltid disse retningslinjene. Ta kontakt med Kielland dersom du er i tvil om hvordan du skal behandle ditt møbel


Bruk aldri oppløsningsmidler med mindre møbelprodusenten tillater dette. Oppløsningsmidler kan ødelegge overflatebehandlinger på tre, hud og andre materialer.