Sertifiseringer

Sertifiseringer

KHMS-SYSTEM

Kielland har et godkjent KHMS-system og arbeider ut fra dette.

ISO 9001

Kielland arbeider i henhold til ISO 9001 standarden.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring og er basert på åtte prinsipp:

- Ledelse

- Kundefokus

- Prosessorientering

- Mearbeidernes engasjement

- faktabaserte beslutninger

- Partnerskap med leverandører

- Kontinuerlig forbedring

STARTBANK

Kielland ble godkjent leverandør i StartBANK i 2012.

SB_LOG_web.gif#asset:750

Om Start BANK

StartBANK er et leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, og ble etablert i tett samarbeid med Byggenæringens Landsforening (BNL) og offentlige myndigheter som et ledd i prosjektet "Seriøsitet i byggenæringen. Formålet med registeret er å sikre bransjen seriøse samarbeidspartnere som kan konkurrere på like vilkår, i tillegg til at ordningen er ressursbesparende for alle parter. Leverandørene blir vurdert på grunnlag av på forhånd fastlagte, objektive godkjenningskriterier.

VÅRE LEVERANDØRER

Samtlige av våre leverandører har fokus på å tilpasse sine fabrikker til en mest mulig miljøvennlig produksjon. De streber etter å bruke mest mulig naturlige og bæredyktige materialer og prosesser, og at et hvert produkt har et varig design som vil gå i arv i generasjoner.